ליווי פנסיוני ופיננסי

"הצבת מטרות זה החלק הראשון בלהפוך את הבלתי נראה, לנראה" טוני רובינס

תכנון פיננסי נכון הופך אירועים בלתי מתוכננים בחיי המשפחה לכאלה הניתנים לגידור מראש ומאפשר התמודדות עם סיטואציות מורכבות וקטסטרופות באמצעות ההגנות המתאימות.

איך אנחנו עושים את זה?

מפגש ראשון שבו נכיר אתכם ונציג את התהליך שאנחנו נכנסים לתוכו

איסוף נתונים וניתוח המצב הקיים

מפגש שני, שואלים שאלות רבות לא בכדי לחטט כי אם להכיר אתכם, את הצרכים שלכם והחלומות שלכם לעומק

ניתוח עומק ותכנון והתאמה של התיק הביטוחי בעזרת כלים טכנולוגיים שונים ומגוונים ובסיוע מומחים מתחומים שונים

מפגש שלישי, במפגש זה יוצגו ההמלצות והתכנון להמשך

ליווי שוטף – היות והחיים דינאמיים ואנחנו צריכים לבחון את התוכניות והיעדים שהצבנו במהלך הזמן ולכן אנחנו נקבע פגישות תקופתיות

מה כולל השרות?

1. ניתוק מקיף של התיק הביטוחי
2. ניתוח מקיף של התיק הפנסיוני
3. ניתוח מקיף של התיק הפיננסי
4. דוח המציג מצב קיים והמלצות להמשך
5. ליווי שוטף
6. פגישות תקופתיות

הסיבות העיקריות מדוע אנשים צריכים ליווי פנסיוני ופיננסי

1

הגעה ליעדי החיים

2

פרישה בכבוד

3

בטחון כלכלי של
התא המשפחתי

4

מקסום תזרים
המזומנים