ביטוח כללי

על פי הגדרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) ענף הביטוח האלמנטרי כולל את התחומים הבאים:

ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב, ביטוח רכוש, ביטוח דירות, ביטוח בתי עסק, ביטוח אובדן רווחים, ביטוח זכוכית, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח כספים בקופה ובהעברה, ביטוח חקלאי, ביטוח הנדסי (שבר מכני, ציוד אלקטרוני, עבודות קבלניות, ציוד מכני הנדסי), ביטוח תאונות אישיות, ביטוח נוסעים לחו"ל, ביטוח נאמנות עובדים, ביטוח סייבר וכן ביטוחי אחריות חוקית.

מה ההבדל בין ביטוח חבות

1. מה זה ביטוח צד ג'?
2. מה זו חבות מעבידים?
3. מה באמת מכסה ביטוח נסיעות לחו"ל?
4. האם ביטוח מקיף ברכב זהה בכל החברות?
5. מה זה ביטוח דירקטורים?

איך יודעים מה יש ומה צריך שיהייה

בחינת הצרכים

לימוד מעמיק של העסק או המוצר אותו רוצים לבטח

מיפוי הסיכונים
הפוטנציאלים וחומרתם

סקירה של הסיכונים הישירים והעקיפים ודירוגם לפי חומרתם

דרישה מהיצרנים השונים לספק הגנות הבתאם לסיכונים שמופו

בחירת הפוליסה והכיסויים המתאימים לסיכונים

העקרון החשוב בביטוח אלמנטרי הוא התאמת הכיסוי לסיכון.
חשוב לזכור שהסיכונים משתנים, חלקם מתבטלים וחלקם מתווספים.

לא כל הפוליסות בביטוח אלמנטרי זהות.
הפוליסות נבדלות במספר פרמטרים:
1. הגדרת מקרה ביטוח בפוליסה
2. גובה ההשתתפות העצמית
3. גובה הכיסוי למקרה ולתקופה

לא כל הפוליסות בביטוח אלמנטרי זהות.
הפוליסות נבדלות במספר פרמטרים:
1. הגדרת מקרה ביטוח בפוליסה
2. גובה ההשתתפות העצמית
3. גובה הכיסוי למקרה ולתקופה