פנסיה וקורונה

פנסיה וקורונה - עושים לכם קצת סדר

העולם הכלכלי והעסקי משתנה לנגד עינינו במהירות עקב משבר הקורונה, לגלובליזציה יש יתרונות רבים אך גם חסרונות לא מעטים.

לאור ריבוי היציאות לחופשה כפויה ללא תשלום – חל"ת ובעזיבות עבודה, צפות שאלות רבות לגבי מה קורה עם הכיסויים הביטוחיים של המבוטחים.

עדכון לקוחות מגפת הקורונה 19/3/2020

 

לקוחות יקרים,

העולם הכלכלי והעסקי משתנה לנגד עינינו במהירות עקב משבר הקורונה. לגלובליזציה יש יתרונות רבים אך גם חסרונות לא מעטים.

לאור ריבוי היציאות לחופשה כפויה ללא תשלום – חל"ת ובעזיבות עבודה, צפות שאלות רבות לגבי מה קורה עם הכיסויים הביטוחיים של המבוטחים.

במכתב זה, ברצוננו לעשות סדר עד כמה שניתן ולסייע לכם בתהליכים השונים בקרנות הפנסיה החדשות, ביטוחי המנהלים וקרנות הפנסיה הוותיקות.

חשוב לנו להדגיש נכונות המיידע המוצג כאן הוא נכון ליום כתיבתו. חברות הביטוח וקרנות הפנסיה נמצאות בדיונים דחופים עם רשות שוק ההון והחיסכון והדברים דינאמיים.

קרנות הפנסיה החדשות (נפתחו משנת 1995 ואילך)

בהתאם לתקנון התיקני, במקרה של הפסקת הפקדות לקרן הזכויות של העמית נשמרות לתקופה של 5 חודשים. לכן, עובדים שהוצאו לחל"ת או סיימו את עבודתם ולא יופקדו תשלומים לקרן, ישמר הכיסוי הביטוחי באמצעות ניכוי עלות הכיסויים מייתרת החיסכון הצבור בקרן (ארכת ביטוח). החברה המנהלת של הקרן תודיע על סיום תקופת "ארכת ביטוח" ותבקש ממך הנחיות המשך.

השלב הבא למי שסיים את תקופת ארכת הביטוח, הוא הסדר ביטוח. תקופה זו מתאפשרת על פי התקנון עד 24 חודשים ובתנאי שלא עולה על תקופת ההפקדות הרצופות האחרונות. את התשלום בתקופה זו ניתן לבצע בהוראת קבע או מתוך הצבירה הקיימת.

ביטוח מנהלים

בניגוד לקרנות הפנסיה, בביטוח מנהלים הסדר הריסק הזמני אינו אוטומטי. כאשר מופסקות ההפקדות לפוליסת מנהלים יש לצרף הנחיות המשך לחברת הביטוח.

נכון להיום, כלל החברות הסכימו בלחץ לשכת סוכני הביטוח לאפשר ריסק זמני אוטומטי של 3 חודשים הניתן בחינם. חברת הביטוח תודיע על סיום תקופת הריסק הזמני ותבקש הנחיות המשך. עליך להגיש בפרק זמן זה בקשה להמשיך את הכיסוי הביטוח בטופס "בקשה לריסק זמני" זאת בצירוף אמצעי תשלום פרטי (כרטיס אשראי או הו"ק)/

מצ"ב טבלה מרכז של החברות עד כה שאפשרו ריסק זמני אוטומטי חינם נכון למועד זה:

 

קרן פנסיה ותיקה שבהסדר

ניתן להמשיך במעמד של מבוטח פעיל ולשלם לקרן דמי גמולים באופן עצמאי. זאת לשם שמירה על רצף הפקדות המקנה כיסוי פנסיוני לקצבאות נכות ושאירי מבוטח פעיל, פעולה זו משמרת את הזכויות בקרן הפנסיה.

חשוב להבהיר – קרנות אלו לא פועלות עם סוכני ביטוח ולכן על העובד להודיע ל"עמיתים- קרנות פנסיה ותיקות" באופן עצמאי על רצונו להפקיד דמי גמולים כ"מבוטח עצמאי" בטלפון 6667* ולבקש "הסכם המשכת ביטוח למבוטח עצמאי" או לכל קרן פנסיה ותיקה אחרת שלא מנוהלת ע"י "עמיתים" לה הופקדו כספים עד כה.

 

חשוב לדעת!

  • אי שמירת התוכניות והכיסויים הביטוחים, במסגרת ריסק זמני/הפקדה עצמאית או באמצעות מעסיק חדש תגרור ביטול כיסויים ביטוחים ובנוסף עלולה לפגוע באפשרות להמשיך את התוכניות בתנאים הקיימים. לכן החשיבות הרבה להקדים ולפנות לחברות הביטוח והפנסיה לפני תום התקופות הרשומות בהודעה זו
  • התנודתיות בשוק ההון גרמה לעובדים רבים לעדכן מסלולי השקעה בקופות השונות. בתקופה סוערת זו במיוחד, לשם זירוז השינוי המבוקש, חשוב כי הבקשות יועברו ישירות לקופות, כמו כן חלקן מאפשרות לבצע את עדכון מסלולי ההשקעה ב"אזור האישי" באתר האינטרנט של הגוף (חשוב שמספר הנייד והמייל יהיו מעודכנים)
  • אין בכתוב כדי להוות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בצרכים של כל אדם ואדם
  • אין ברשום מעלה להחליף את הרשום בתנאי הפוליסה או בתקנון קרן הפנסיה אשר בכל מקרה גוברים על הרשום כאן.